Les citations de Saint Bernard

Les citations de sitaudis

Les citations de Saint Bernard

  • Quis credat parieti, si se dicat parturire radium quem suscipit per fenestram?