Les citations de Martial

Les citations de sitaudis

Les citations de Martial

  • Chartae maiores Non est munera quod putes pusilla, cum donat uacuas poeta chartas.